Give feedback

Thanks for taking the time to share your feedback about the DML-CZ system. Your comments are appreciated!

 1. Article:
  Ukázky themat z deskriptivní geometrie, daných k písemným pracím maturitním na českých reálkách ve škol. roce 1912/13
 2. Author:
  Kálal, Josef
 3. Source:
  Časopis pro pěstování matematiky a fysiky / 3-4
 4. Your name:
  Please enter your name
 5. Your Email:
  This address will be used to follow up on your feedback.
 6. Comments:
 7.  
Partner of
EuDML logo