Give feedback

Thanks for taking the time to share your feedback about the DML-CZ system. Your comments are appreciated!

 1. Article:
  Vznik Jednoty českých matematiků a její buditelská práce pro českou vědu
 2. Author:
  Veselý, František
 3. Source:
  Z dějin Jednoty českých matematiků a fyziků / 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků
 4. Your name:
  Please enter your name
 5. Your Email:
  This address will be used to follow up on your feedback.
 6. Comments:
 7.  
Partner of
EuDML logo