Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] V. Jarník: Diferenciální počet. Praha 1953.
[2] V. Jarník: Integrální počet II. Praha 1955.
[3] J. Mařík: Vrcholy jednotkové koule v prostoru funkcionál na daném polouspořádaném prostoru. Časopis pro pěst. mat., 79 (1954), 3 - 40. MR 0065825
[4] Ян Maржик (Jan Mařík): Представление функционала в виде интеграла. Чехословацкий мат. журнал, 5 (80), 1955, 467-487. MR 0086859
[5] J. Mařík: Plošný integrál. Časopis pro pěst. mat., 81 (1956), 79 - 82. MR 0088531
[6] Ян Маржик (Jan Mařík): Заметка к теории поверхностного интеграла. Чехословацкий мат. журнал, 6 (81), 1956, 387-400. MR 0084027
[7] S. Saks: Theory of the integral. New York. Zbl 0017.30004
Partner of
EuDML logo