Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] F. Jarník: Integrálni počet II. Praha 1955.
[2] J. Mařík: Poznámka o řídkých množinach v $E_m$. Časopis pro pěst. mat. 81 (1956), 337-341. MR 0085319
[3] Ян Mapжик (Jan Mařík): Преобразование одномерных интегралов. Časopis pro pěst. mat. 82 (1957), 93-98. MR 0088534
[4] S. Saks: Theory of the integral. New York. Zbl 0017.30004
Partner of
EuDML logo