Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. Čech: K diferenciální geometrii prostorových křivek. Rozpravy České akademie, t. 30, 1921, No 15.
[2] E. Čech: Projektivní diferenciálni géométrie. Praha, Sborník Jednoty čsl. mat. a fysiků, t. 18, 1926.
[3] E. Čech: Propriétés projectives du contact I. Spisy vyd. přírodov. fak. Mas. university, Brno, 1928, No 91.
[4] E. Čech: Propriétés projectives du contact II. Spisy vyd. přirodov. fak. Mas. university, Brno, 1930, No 121.
[5] A. Urban: O styku křivek v projektivním prostoru. Časopis pro pěst, matematiky, 81, 1956, 121-122.
[6] A. Urban: Styk křivek v projektivním prostoru. Sborník První vědecké konference ČVUT, fak. strojní, 1956.
Partner of
EuDML logo