Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] F. Nožička: O jednom minimálním problému v theorii lineárního plánování. - Vervielfätigt im Math. Institut der Tschechosl. Akademie der Wissenschaften, Praha 1956. MR 0100864
[2] G. B. Dantzig: Application of the Simplex Method to a Transportation Problem. Activity Analysis of Production and Allocation, ed. by Т. С Koopmans, New York- London, 1951, Chapt. XXIII. MR 0056262 | Zbl 0045.09901
[3] J. Abrham: A Note on a Linear Programming Problem. Czechosl. Math. Journal, Praha, 7 (82), 1957, 124-129. MR 0089777
Partner of
EuDML logo