Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] A.A. Абрамов: О влиянии ошибок округления при решении уравнения Лапласа. Вычислительная математика и вычислительная техника, Сб. 1 АН СССР, Москва 1953. Zbl 1151.94459
[2] J. L. Doob: Stochastic processes. New York 1953. MR 0058896 | Zbl 0053.26802
[3] V. Fabian: Zufälliges Abrunden, und die Konvergenz des linearen (Seidelschen) Iterationverfahrens. Mathematische Nachrichten, 16 (1957), 265 - 270. DOI 10.1002/mana.19570160502 | MR 0094915
[4] V. Fabian: Odhad chyby zaokrouhlování při lineárních iteračních procesech, zejména při Seidelově řešení Dirichletova problému pro čtverec 10 x 10. Aplikace matematiky, 3 (1958), 22-44. MR 0128053
[5] В. Н. Фадеева: Вычислительные методы линейной алгебры. Москва 1950. Zbl 1157.76305
[6] G. Е. Forsythe: Note on rounding-off errors. Nat. Bur. Stand., Los Angeles, Calif., 3 pp. (1950). MR 0037068
[7] H. D. Huskey: On the precision of a certain procedure of numerical integration. J. Research Nat. Bur. Stand. 42 (1949), 57-62. DOI 10.6028/jres.042.005 | MR 0032215
Partner of
EuDML logo