Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] H. И. Ахиезер: Теория аппроксимаций. Moskva-Leningrad I947.
[2] A. Haar: Minkowskische Geometrie und Annäherung an stetige Functionen. Math. Ann. 78 (1918), 293-311.
[3] V. Pták: O absolutně konvexním obalu množiny v konečně dimensionálním vektorovém prostoru. Čas. pro pěst. mat., 83 (1958), No 3.
Partner of
EuDML logo