Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] A. Kolmogoroff: Über Kompaktheit der Funktionmengen bei der Konvergenz im Mittel. Göt. Nachr. 1931, 60-63.
[2] J. L. Kelley: General Topology. New York 1955. MR 0070144 | Zbl 0066.16604
[3] J. Mařík: Lebesgueův integrál v abstraktních prostorech. Časopis pro pěstování mat. 76 (1951), 175-194. MR 0051906
[4] V. Jarník: Diferenciální počet II. Praha 1953.
[5] J. D. Tamarkin: On the compactness of the space. Bull. of the Amer. Math. Soc. 38 (1932), 79-82. DOI 10.1090/S0002-9904-1932-05332-0 | MR 1562331 | Zbl 0004.05801
Partner of
EuDML logo