Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Borůvka 0., collaborateurs: Dílo Matyáše Lercha v oboru matematické analysy. (L'oeuvre de Matyáš Lerch dans le domaine de l'Analyse mathématique), Práce Brněnské zákl. Čsl. akad. 29 (1957), 417-540. MR 0106803
[2] Borůvka 0.: Mathias Lerch als Fortsetzer der Klassiker in der Theorie der Gammafunktion. Sammelband zu Ehren des 280. Geburtstages L. Eulers, Berlin 1959, 78-86. MR 0125767
[3] Frank L.: О životě Matyáše Lercha. (Sur la vie de Matyas Lerch), Čas. pro pěst, mat., 78 (1953), 119-137. MR 0077457
[4] Škrášek J.: Список работ проф. Матияша Лерха. Чехосл. мат. ж. 3 (78), 1953, 111-122. MR 0061066
[5] Škrášek J.: Život a dílo profesora Matyáše Lercha. (La vie et l'oeuvre du professeur Matyas Lerch), Čas. pro pěst. mat., 85 (1960), 228-260. MR 0113795
Partner of
EuDML logo