Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Kolomy: О konvergenci a užití iteračních metod. Čas. pěst. mat. 86 (1961), 148-177, MR 0135222
[2] J. Kolomy: K metodě podobné iterace. Čas. pěst. mat. 86 (1961), 308-313. MR 0136086
[3] J. Kolomy: New methods for solving linear functional equations. Czech. Math. Journ. T. 16 (91) 1966, 238-246. MR 0194940 | Zbl 0163.38701
[4] IO. И. Люоич: Общие теоремы и квадратичной релаксации. Докл. ак. н. СССР 161 (1965) б, 1274-1277. MR 0198654 | Zbl 1099.01519
Partner of
EuDML logo