Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] A. Švec: Projective Differential Geometry of Line Congruences. Prague, 1965. MR 0199806
[2] A. Švec: Déformation projective des congruences de droites dans $S_n$. Czech. Math. J., 5 (80) (1955), 546-557. MR 0080338
[3] K. Svoboda: Sur la déformation projective des pseudocongruences complétement focales I. Archivum mathematicum (Brno) T. 3 (1967), 83 - 98. MR 0224000 | Zbl 0212.54002
[4] J. Beneš: Projective deformation of line congruences in five-dimensional projective spaces. Czechoslovak Mathematical Journal, 18 (93) (1968), 457-475. MR 0236832
[5] J. Bayer: О projektivních deformacích kongruencí rovin v $n$-rozměrném projektivním prostoru. Časopis pro pěstování matematiky, 97, (1972), 113 - 130. MR 0308951
Partner of
EuDML logo