Previous |  Up |  Next

Article

Title: Aplikácia metódy sietí na riešenie problémov prúdenia podzemnej vody pod hydrotechnickými stavbami (Slovak)
Title: Application of the net method on the flow of subterranean water under hydraulic structures (English)
Title: Die Anwendung der Methode der Netze zur Lösung von Problemen der Grundwasserströmung unter Wasserbauwerken (German)
Author: Mejzlík, Ladislav
Language: Slovak
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 1
Issue: 6
Year: 1956
Pages: 399-430
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: fluid mechanics
MSC: 86-0X
idZBL: Zbl 0075.20402
idMR: MR0082910
.
Date available: 2008-05-20T17:07:32Z
Last updated: 2015-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102543
.
Reference: [1] Аравин, Нумеров: Теория диижения жидкостсей и газов в недеформируемой пористой среде.1953.
Reference: [2] Bažant ml.: Proudění podzemní vody a jeho vliv na navrhování základů staveb, zvláště jezů.1938.
Reference: [3] Bažant: Kreslení proudových sítí.Vodní hospodářství, 1954.
Reference: [4] Bažant: Stabilita nekohosních zemin v křivočarovém vzestupném proudění.1954.
Reference: [5] Babuška, Mejzlík: O řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou sítí.Časop. pro pěstování matematiky, roč. 80 (1950).
Reference: [6] Bezdíček: Les souspressions dans un barrage en terre.III. pr. kongres, 1948.
Reference: [7] Casagrande: Seepage through dams.Journ. New Engl. Wat. Wks. Assoc., 1937, 131.
Reference: [8] Dachler: Grundwasserströmiing.1936.
Reference: [9] Дворяшин: O нормах на гравитационные плотины.Гидрот, Строит., 1936, VII. 12. Zbl 0016.19804
Reference: [10] Дворяшин: Расчет гравитационных плотин.1938.
Reference: [11] Floris: Uplift pressure in gravity dams.Western Construction News, 1928, II.
Reference: [12] Forchheimer: Hydraulik.1914.
Reference: [13] Фильчаков, Панчашии: Прибор для исследования фильтрации по методу EГДA.1949.
Reference: [14] Гришин: Гидротехнические сооружения.1954.
Reference: [15] Hinds: Upward pressures under dams.Trans. Am. Soс. Civ. Engnrs, 1929, 1527.
Reference: [16] Houk: Uplift pressure in gravity dams.Western Construction News, 1930, 344.
Reference: [17] Houk: Uplift pressures in masonry dams.Civil Engineering, 1932, 578.
Reference: [18] Houk: Dams and uplift.Engrs. News. Rec., 1932, II, 52.
Reference: [19] Henry: Stability of straight gravity dams.Trans. Am. Soc. Civ. Engnrs., 1934, 1041.
Reference: [20] Hoffmann: Permeazioni d'aqua e loro effeti nei muri di ritenuta.1928.
Reference: [21] Ježdík: Statické řešeni.1946.
Reference: [22] Ježdík: .Technický slovník naučný - heslo vztlak.
Reference: [23] Kelen: Gewichtsstaumauern und massive Wehre.1933.
Reference: [24] Kratochvil: Vztlak a průsek betonovou zdí.Techn. obzor, 1940, 259.
Reference: [25] Kratochvil: Meracie prístroje a metódy pre sústavný výskum priehrad.Technik, 1946/47, 240.
Reference: [26] Kratochvil: Souspressions sur les fondations du barrage de Kníničky.III. pr. kongres, 1948.
Reference: [27] Kratochvil: Hydraulika.1951.
Reference: [28] Kratochvil: Údolné priehrady.1954.
Reference: [29] Kratochvil: Měření na betonové přehradě.1949.
Reference: [30] Kuchař: Vztlak gravitačních zdí údolních přehrad.Techn. obzor, 1944, 265.
Reference: [31] Ломизе: Фильтрация в тресчиповатых породах.1951.
Reference: [32] Lossmann: Zakládání tížných přehrad.1950.
Reference: [33] Link: Ueber Sohlenwasserdruck bei Staumauern mit entwasserten Grundungssohle.Zeitschrift für Bauwesen, 1919, 517.
Reference: [34] Lane: Flow net and electric analogy.Civ. Engineering, 1934.
Reference: [35] Mejzlík: Účinnosť drénov v základovej škáre hydrocentrály.Vodní hospodářství. 1954.
Reference: [36] Mejzlík: Vplyv plošnej injektáže na vztlak a priesak.Vodní hospodářství, 1955.
Reference: [37] Mejzlík: Metoda sietí.Stavebnícký časopis, 1954.
Reference: [38] Mejzlík: Riešenie systémov lineárnych rovnic priamymi metódami.Inž. stavby, 1954.
Reference: [39] Pagliaro: Sulle sottoprossioni nolle dighe.L'energia elettrica, 1932.
Reference: [40] Parsons: Hydrostatic uplift in pervious soils.Trans. Am. Soc. Civ. Engnrs., 1928, 1317.
Reference: [41] Навлоьский: Теория движения грунтовых вод под гидротехническими сооружениями и ее основные приложения.1922.
Reference: [42] Полубаринова, Кочина: Теория движении грунтовых вод.1952.
Reference: [43] Prokeš, Hálek, Rybníkář: Elektrická analogie v hydrodynamice podzemní vody, proudící pod základy staveb.Vodní hospodářství, 1954.
Reference: [44] Southwell: Relaxation methods in theoretical physics. Zbl 0074.10901
Reference: [45] Shaw, Southwell: Relaxation methods applied to engineering problems. Problems relating to the perlocation of fluids through porous materials.Proc. Roy. Soc. London, 1941.
Reference: [46] Schäfer: Unterdruck bei Staumauern.Zeitschrift fur Bauwesen, 1913, 101.
Reference: [47] Soldan: Die Berücksichtung des Unterdrucks bei Talsperren.Zentralblatt der Bauverwaltung, 1812, 134.
Reference: [48J Schafenak: Versuehstehnische Lösung von Grundwasserproblemen.Wasserwirtschaft, 1931, 1.
Reference: [49] Selim: Dams on porous media.Proc. Am. Soc. Civ. Engnrs., 1945, 1518.
Reference: [50] Terzaghi: Auftrieb und Kapillardruck an betonierten Talsperren.II. p. kongres, 1933, V. 5.
Reference: [51] Terzaghi: Beanspruchung von Gewichtsstaumauern durch das strömende Sickerwasser.Bauteehnik, 1934, 379.
Reference: [52] Tölke: Der Einfluss der Dürchströmung von Betonstaumauern auf die Stabilitat.Ing. Arch., 1931, 291.
Reference: [53] Tölke: Wasserkraftanlagen.1938.
Reference: [54] Замарин: Курс гидротехнических сооружении.1940.
Reference: [55] Замарин: Расчет движения грунтовых вод.1928.
Reference: [56] Жуковский: Теоретическое исследование о движении подпочвенных вод.1909.
Reference: [57] Лейбепзон: Движение природных жидкостей и газов в пористой среде.1947ю
Reference: [58] Панов: Справочник по численному интегрированию дифференциальных уравнений в частных производных.1951.
.

Files

Files Size Format View
AplMat_01-1956-6_1.pdf 5.007Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo