Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] J. Schmidtmayer: Maticový počet a jeho použití v elektrotechnice. SNTL, Praha, 1954.
[2] R. A. Frazer W. J. Duncan A. R. Collar: Elementary Matrices. The Macmillan Company, New York, 1947.
[3] A. Cohn: Über die Anzahl der Wurzeln einer algebraischen Gleichung in einem Kreise. Mathematische Zeitschrift, 14 (1922), str. 110. DOI 10.1007/BF01215894 | MR 1544543
[4] W. J. Gibbs: Tensors in Electrical Machine Theory. Chapman and Hall, London, 1952. MR 0052986 | Zbl 0049.26704
[5] Б. X. Фаддеева: Вычислительные методы линейной алгебры. Гос. изд. тех.-теорет. лит., Москва, 1950. Zbl 1157.76305
[6] О. Pokorná: Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Stroje na zpracování informací III, ČSAV, Praha, 1955.
[7] D. Mayer: Redukce impedanční matice elektrických sítí a strojů. Sborník prací elektrotechnické fakulty za rok 1955, SNTL, Praha, 1956.
Partner of
EuDML logo