Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
mechanics of solids
References:
[1] Kovář A.: Theorie kroucení. Praha, 1954.
[2] Janatka J.: Nauka o pružnosti a pevnosti II. díl. Praha, 1952.
[3] Беляев H. M. : Лабораторные работы по сопротивлению материалов. Moskva-Leningrad, 1951. Zbl 1165.94313
[4] Hlavatý V.: Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet. Praha, 1937.
[5] Ilkovič D.: Vektorový počet. Bratislava, 1945.
Partner of
EuDML logo