Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] V. Hruška: Počet grafický a graficko-mechanický. Praha 1952. MR 0058301
[2] F. A. Willers: Mathematische Maschinen und Instrumente. Berlin 1953. MR 0055053
[3] Stroje na zpracování informací. sb. I, Praha 1953.
[4] Н. Е. Корбинский. : Математические машины непрерывного действия. Москва 1954. Zbl 0995.90535
[5] Korn, Korn: Electronic Analog Computers. New York 1952. Zbl 0049.09307
[6] V. Bush: The Differential Analyzer. Journal of the Franklin Institute 1931. Zbl 0003.26805
[7] Прошко: Приборы для определения корней системы лилейных управлений. Успехи матем. наук 1946. Zbl 1024.20502
[8] Glubrecht: Elektrisches Rechengerät für Gleichungen höheren Grades. Z. Angew. Phys. 1950.
[9] M. Šafránek: Československé modely elektrárenských sítí. Stroje na zpracování informací, sb. III, Praha 1955. MR 0096386
[10] J. M. Marek: Odporový analogon diferenční sítě na řešení rovnice. Stroje na zpracování informací, sb. IV, Praha 1956.
[11] A. Svoboda: Computing Mechanisms and Linkages. New York 1948. MR 0023602
[12] А. Ию Китов: Электронные цифровые машины. Москва 1956. Zbl 0995.90522
[13] Booth, Booth: Automatic Digital Computers. London 1953.
[14] T. E. Wall: Electronic Computers. London 1956.
[15] Aiken, Hopper: The Automatic Sequence Controlled Calculator. Electrical Engineering 65 (1946). MR 0016679 | Zbl 0061.29709
[16] Stroje na zpracování informací. sb. I, Praha 1953.
[17] Wilkes, Wheeler, Gill: The Preparation of Programs for an Electronic Digital Computer. Cambridge 1951.
[18] M. Palevsky: The Design of tho Bendix Digital Differential Analyser. Ргоc IRE, Oct. 1953.
[19] M. Valach: Převod čísel ze soustavy zbytkových tříd do polyadické soustavy změnou měřítka a periody. Stroje na zpracováni informací, sb. IV, Praha 1956.
[20] A. Wakulicz: Přednáška v Ústavu matematických strojů. Zbl 1165.65069
[21] Реферативный журнал Электротехника. 1956, реферат Но. 20468. Zbl 0995.90522
[22] Ю. 3. Цыпкип,: Переходные и установившиеся процессы в импульсных цепях. Москва 1951. Zbl 0044.16004
[23] Charnes, Cooper, Henderson: Introduction to Linear Programming. New York 1953. Zbl 0050.36806
[24] Symposium on thу Impact of Computers on Science and Society. IHK Trans. on Electronic Computers, Sept. 1956.
[25] A. A. Дородницын: Вычислительный центр академии наук СССР. Вестник АН. 1, 1957. Zbl 0995.90594
[26] Podle nepublikované práce Ústavu matematických strojů.
[27] J. Raichl: Řešení jistého problému z meteorologie stroji na zpracování děrných štítků. Stroje na zpracování informací, sb. III, Praha 1955. MR 0095730
[28] Newell, Simon: The Logic Theory Machine. IRE Trans. on Information Theory, Sept. 1956.
[29] Rochester, al: Tests on a Cell Assembly Theory of the Action of the Brain, Using a Large Digital Computer. IRE Trans. on Information Theory, Sept. 1956.
Partner of
EuDML logo