Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
statistics
References:
[1] Fieller E. C.: A fundamental formula in the statistics of biological assay, and some applications. Quart. Journ. Pharm. 17 (1944), 117- 123.
[2] Hansen M. H., Hurwitz W. N., Madow W. G.: Sample Survey Methods and Theory. vol. I, II, New York, London, 1953.
[3] Hansen M. H., Hurwitz W. N.: On the theory of sampling from finite populations. Ann. Math. Stat. 14 (1943), p. 393. DOI 10.1214/aoms/1177731356 | MR 0009832
[4] Yeates F., Grundy P. M.: Selection without replacement from within strata with probability proportional to size. Journ. Royal. Stat. Soc., B, XV, 1953, 253-261.
[5] Keyfitz W.: Estimates of sampling variance where two units are selected from each stratum. Journ. Am. Stat. Ass. 52 (1957), 503-510. DOI 10.1080/01621459.1957.10501406 | MR 0090213 | Zbl 0078.33502
[6] Madow W. G.: On the limiting distributions of estimates based on samples from finite universes. Ann. Math. Stat. 19 (1948), 535-545. DOI 10.1214/aoms/1177730149 | MR 0029136 | Zbl 0037.08602
[7] Cramer H.: Mathematical methods of statistics. Princeton 1946. MR 0016588 | Zbl 0063.01014
[8] Hájek J.: Nerovnosti pro zobecněné Studentovo rozdělení a jejich použití. Časopis pro pěstování matematiky 82 (1957), 182-194. MR 0089554
[9] Hájek J.: Representativní výbor skupin metodou dvou fází. Statistický obzor, XXIX, 1949, 384-394.
Partner of
EuDML logo