Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
quantum theory
References:
[1] Votruba V., Lokajíček M.: An Algebraic System of Fundamental Particles. Publikace Spojeného ústavu jaderných výzkumů, Dubna 1958,
[2] Christov Ch. J., Votruba V.: Čs. čas. fys. 4 (1954), 383.
[3] Lokajíček M.: Universální pole pro částice se silnou interakcí. (bude publikováno).
Partner of
EuDML logo