Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
classical field theory; relativity theory
References:
[1] F. D. Cruickshank a A. L. Aulay: Proc. Phys. Soc. 57 (1945), 302.
[1b] F. D. Cruickshank: Proc. Phys. Soc. 57 (1945), 350, 428.
[1c] F. D. Cruickshank: JOSA 36 (1946), 13. DOI 10.1364/JOSA.36.000013 | MR 0014318 | Zbl 0063.01019
[2] B. Nábělek: Diferenciální přechodové koeficienty. diplomová práce - Přírodovědecká fakulta MU, Brno 1957,
[3] B. Havelka: Geometrická optika. I., II.
Partner of
EuDML logo