Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
classical field theory; relativity theory
References:
[1] B. Nábělek: Diferenciální přechodové koeficienty a jejich použití při korigování optických soustav I. Aplikace matematiky 5 (1960), No 3.
[2] B. Havelka: Geometrická optika II. str. 221.
Partner of
EuDML logo