Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] E. Goursat: Bull. de la Soc. Math. de France, sv. 27, str. 27. Zbl 1161.90332
[2] V. Hruška: Počet grafický a grafícko-mechanický. Praha 1952. MR 0058301
[3] M. Valach: Číslicový koordinátograf. Stroje na zpracování informací, Sborník IV, Praha 1956.
[4] А. И. Китов: Электронные цифровые машины. Москва 1956. Zbl 0995.90522
[5] Stroje na zpracování informací. sborníky 1 a 2, Praha 1953. 1954.
[6] H. E. Кобринский: Математические машины нспрерывниго действия. Москва 1954. Zbl 0995.90535
[7] V. Stěpanov: Kurs diferenciálních rovnic. Praha 1950.
Partner of
EuDML logo