Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
integral equations; integral transforms
References:
[1] Doležal V.: O použití distribucí v teorii lineárních dynamických soustav. Aplikace matematiky, 1959, č. 6. MR 0101470
[2] Гелъфанд И. M., Шилов Г. Е.: Обобщенные функции и действия над ними. Гос. Изд. Физ.- Мат. лит., Москва 1958. Zbl 0995.62501
[3] Bydžovský В.: Základy teorie determinantů. NJČMF, Praha 1930.
Partner of
EuDML logo