Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
classical field theory and relativity theory
References:
[1] Малкин И. Г.: Некоторые задачи теории нелинейных колебаний. Москва 1956. Zbl 0995.90522
[2] Крылов A. H.: Лекции по приближенных вычислениях. Москва 1950. Zbl 1157.76305
[3] Малкин И. Г.: Теория устойчивости движения. Москва 1952. Zbl 1145.11324
[4] Vojtášek S.: Přistroj pro měření mezního kmitočtu tranzistorů v rozsahu 0,5-140 MHz. Čs. časopis fysikální 1961, č. 1, 31-38.
Partner of
EuDML logo