Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
statistics
References:
[1] J. Janko: Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl, JČMF, Praha 1948.
[2] J. Janko: Statistické tabulky. ČSAV, Praha 1958. MR 0150924
[3] M. G. Kendall: The Advanced Theory of Statistics. Vol. I, Griffin & Соmp., London 1947. MR 0010934
[4] V. Malý: Význam a užití pořadí ve zdravotnické statistice. Sborník lékařský, LIX-1957, Státní zdravotnické nakladatelství, Praha.
[5] V. Picko: Zum Problem des Meteorotropismus mancher Krankheiten. Zeitschrift für angewandte Meteorologie, 3/1959, Heft 7, Berlin.
Partner of
EuDML logo