Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] Phister M.: Logical Design of Digital Computer. John Wiiey, New York 1958. MR 0093930
[2] Birkhoff G.: Lattice Theory. Amer. Math. Soc., New York 1948. MR 0029876 | Zbl 0033.10103
[3] Svoboda A.: Graficko-mechanické pomůcky užívané při analyse a synthese kontaktových obvodů. Stroje na zpracování informací, sb. IV, 1956, str. 9 - 21.
[4] Svoboda A.: Graphical-mechanical aids for the synthesis of relay circuits. Nachrichtentechnische Fachberichte, Beihefte der NTZ, Viveg, Brunswick, 1956, 4, str. 213-218. Zbl 0082.12602
[5] Svoboda A.: Some applications of contact grids. Stroje na zpracování informací, sb. VI, 1958, str. 9-33. MR 0180458
[6] Svoboda A.: Some applications of contact grids. Proc. Inter. Symp. on the Theory of Switching. Part I. Harvard Univ. Press, 1959, str. 293-305. MR 0114699 | Zbl 0134.33303
[7] Klír J., Seidl L.: Metody analysy a synthesy reléových obvodů. Slaboproudý obzor 19 (1958), čís. 7, 8 a 9.
Partner of
EuDML logo