Previous |  Up |  Next

Article

Title: Přibližně konformní projekce referenčního elipsoidu (Czech)
Title: Approximate conform projection of the reference ellipsoid (English)
Title: Annähernd konforme Projektion des Referenzellipsoids (German)
Author: Nádeník, Zbyněk
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 7
Issue: 6
Year: 1962
Pages: 441-449
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: applied geometry
MSC: 86A30
idZBL: Zbl 0109.41901
idMR: MR0155239
DOI: 10.21136/AM.1962.102827
.
Date available: 2008-05-20T17:20:22Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102827
.
Reference: [1] F. Kuska: Matematická kartografia.Bratislava 1960.
Reference: [2] J. Šmahel: Přibližné konformní zobrazení Besselova elipsoidu.Aplikace matematiky 2 (1957), str. 297-313. MR 0090832
Reference: [3] P. Tardi G. Laclavère: Traité de géodésie.Tome I, Fasc. II. Paris 1954.
.

Files

Files Size Format View
AplMat_07-1962-6_4.pdf 1.412Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo