Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
classical field theory; relativity theory
References:
[1] Doležal V., Vorel Z.: O některých základních vlastnostech Kirchhoffových sítí. Aplikace matem., 8 (1963), No 1. MR 0155562
[2] Doležal V., Vorel Z.: Theory of Kirchhoff's Networks. Čas. pro pěst. matem., 87 (1962), No 4. MR 0187999 | Zbl 0121.43407
[3] Gantmacher F. R., Krein M. G.: Oszillationsmatrizen, Oszillationskerne und kleine Schwingungen mechanischer Systeme. Akad. Verlag Berlin, 1960. MR 0114338
Partner of
EuDML logo