Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
classical field theory; relativity theory
References:
[1] Doležal V., Vorel Z.: O některých základních vlastnostech Kirchhoffových sítí. Aplikace matem., 8 (1963), č. 1. MR 0155562
[2] Doležal V., Vorel Z.: Periodic Solutions of Kirchhoff's Networks. Čas. pro pěst. matem., (88) 1963, č. 4. MR 0188000 | Zbl 0191.12503
[3] Гелъфапд И. M., Шилов Г. Е.: Обобщенные функции и действия над ними. Москва 1958. Zbl 0995.62501
Partner of
EuDML logo