Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
analysis of steady state electric circuits
References:
[1] Mayer D.: Analysa elektrických obvodů maticovým počtem. (Vyjde v NČSAV.)
[2] Mayer D., Kořínek S.: Analysa elektrických obvodů na samočinném počítacím stroji. Sborník výtahu referátů přednesených na II. konferenci o teorii elektrických obvodů, ÚRE, Praha, 4.-9, 9. 1961.
[3] Základy programování a obsluhy samočinného počítače National Elliott 803. (1. a 2. díl). Kancelářské stroje, n. р., Výzkumné výpočtové středisko, Praha 1961.
Partner of
EuDML logo