Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
A class of additive stochastic processes with a fixed aborption barrier is studied; it is characterised by the fact that the probability of reaching the absorption barrier depends not only on the time parameter but also on the preceding state. This type of processes makes possible a description of all the familiar phenomena associated with fatigue, and also a formulation of life-expectancy models directly connected with the actual mechanism of fatigue.
References:
[1] Cramer Harald: Collective Risk Theory. The Jubilee Volume Skandia Insurance Company 1955. MR 0090177
[2] Birnbaum Z. W., Saunders S. C.: A Statistical Model for Life-Length of Materials. JASA, March 1958, Vol. 55. MR 0113268 | Zbl 0080.18205
[3] Mercer A., Smith C. S.: A Random Walk in which the Steps Occur Randomly in Time. Biometrika, June 1959, Part 1, 2. MR 0102136 | Zbl 0088.35002
[4] Sedláček J., Režný Z.: Výzkum únavových vlastností materiálů valivých ložisek metodami matematické statistiky. Výzkumná zpráva SVÚTT-59-01014.
[5] Sedláček J., Režný Z.: Úvod do statistické teorie podobnosti pří řešení otázek pevnosti. Výzkumná zpráva SVÚTT-60-01016.
[6] Sedláček J.: Statistická interpretace fysikálních a mechanických vlastností kovů a výrobků. Sborník konference KAMS, 15. -17. května 1962, Liblice u Prahy.
[7] Sedláček J.: Stochastické modely procesu vývoje poruch ve struktuře kovů. Výzkumná zpráva SVÚTT-62-01028.
[8] Sedláček J.: Únavová životnost při stochastickém kmitání lineárních mechanických soustav. Výzkumná zpráva SVÚTT-63-01019.
[9] Němec J.: Studium šíření únavových trhlin v tělesech. Strojírenství, 12, 1962, čís. 5.
[10] Serensen S. V., Kogajev V. P.: Statistické zákonitosti podobnosti při únavových lomech. Strojírenství, 13, 1963, čís. 9.
[11] Frost N. E.: The Propagation of Fatigue Cracks in Various Sheet Materials. National Engineering Laboratory Report, AB, Div. No 50/58.
Partner of
EuDML logo