Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
This paper deals with the influence of the drift and grid current of D-C amplifiers on the accuracy of solution some linear differential equations. It is shown that the error is connected with the roots of the characteristic equations.
References:
[1] Nenadál Z., Mirtes B.: Analogové počítače. SNTL, Praha 1962.
[2] Mirtes B.: Číslicové měření. SNTL, Praha 1961.
[3] Matyáš J.: Rozbor přesnosti elektronických diferenciálních analyzátorů. Stroje na zpracování informací, Sborník V. NČSAV, Praha 1957.
[4] Adler H.: Elektronische Analogrecher. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1962. MR 0184456
Partner of
EuDML logo