Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
applied geometry
Summary:
Im Artikel wird die Verallgemeinerung der Vektorprojektionsmethode aus dem dreidimensionalen auf den $n$-dimensionalen Raum abgeleitet. Im $n$-dimensionalen Raum erfolgt das Projizieren auf die Projektrionsebene.
References:
[1] Rečičár K.: Metóda vektorového premietania. Sborník vedeckých prác VŠT v Košiciach, č. 2/1957.
[2] Rečičár K.: Vektorové premietanie v štvorrozmernom priestore a jeho aplikácie v banskom meračstve. Rudy, č. 4/1964.
[3] Schoute P. H.: Mehrdimensionale Geometrie I. Leipzig, 1902.
[4] Stočes B.: Důlní geologie 1/2. Praha, 1954.
Partner of
EuDML logo