Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Gruska V. Chmurná M. Kasmanová P. Poliak M. Postulková R. Vyhnanská: Riešenie systémov lineárnych algebraických rovnic s pásovými maticami na samočinných počítačoch. Výskumná zpráva Z 24 / 65 -66, ÚTK SAV, 1966.
Partner of
EuDML logo