Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
linear algebra; forms
Summary:
In this paper a combination of methods for inverting Leontieff's matrices is described. The main part of the paper is paragraph 4 where a new method for inverting quasitriangular matrices is derived.
References:
[1] M. Fiedler V. Pták: On matrices with non-positive off-diagonal elements and positive principal minors. Czech. Math. J. 12 (87) 1962, Praha. MR 0142565
[2] F. R. Gantmacher: Теория матриц. Издательство Наук, Москва, 1966. Zbl 0136.00410
[3] S. J. Gass: Linear programming. Mac Graw Hill Book Company, New York, Toronto, London, 1958. Zbl 0081.36702
[4] P. Liebl J. Sedláček: Umformung von Quadratmatrizen auf quasitrianguläre Form mit Mitteln der Graphentheorie. Apl. mat., sv. 11, 1 (1966), Praha. MR 0195873
[5] P. Liebl M. Nováková: Die Sparspeicherung von Elementen der Matrix in dem Dekadischen Rechenautomat. Inf. Proc. Mach., No 13, 1967.
[6] M. Nováková: Možnosti použití samočinných počítačů při řešení úloh z oboru lineárního programování. Podniková organisace sv. 16, 12, 1962.
[7] M. Nováková: Die Orientierung in mehrdimensionalen Tabellen mit Hilfe von Ordnungszahlen. Wiss. Zeitschrift der Techn. Hochschule O. v. Guericke, Magdeburg, 5. Internat. Kol. über Elektr. Rechenmasch. u. ihren Einsatz, 1965.
[8] M. Nováková: Inverze leontjevovské matice vysokého řádu na samočinném počítači. Ekon.-mat. obzor 4(1965).
[9] M. Nováková: Loss of significant figures during the multiplication of approximative values. Inf. Proc. Mach., No. 12, 1966.
[10] M. Nováková E. Outrata J. Svoboda J. Vlček: Řešení ekonomických úloh na samočinných počítačích. SNTL, Praha, 1966.
[11] M. Nováková J. Vlček: Programování statických ekonomických modelů. Záv. zpr. č. 198, VÚMS, 1962.
[12] O. Pokorná: Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Přehled a srovnání metod. Str. na zprac. inf., Sbor. IV, NČSAV, Praha, 1956.
[13] J. Raichl: Úsporné kódování matic vysokého řádu v samočinných počítačích. Str. na zprac. inf., Sbor. IV, NČSAV, Praha, 1956.
[14] R. Stone J. Mates M. Bacharach: Input-Output Relationships. 1954-1966. Published for the Dept. of Appl. Econ., Univ. of Cambridge, by Chapman and Hall, 1963.
[15] A. Nathan R. K. Even: The inversion of sparse matrices by a strategy derived form their graphs. Computer J., 10, No. 2, 1967. MR 0214277
Partner of
EuDML logo