Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
linear regression polynomials
References:
[1] Rektorys a kol: Přehled užité matematiky. Praha 1963.
[2] Pernica: Výběr informací z organizační a výpočetní techniky. 1969, č. 6.
[3] Vogel: Programování v jazyku FORTRAN. Praha 1971.
Partner of
EuDML logo