Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Š. Chochol K. Prokop M. Malík E. Kindler: Užití jazyka Simula 67 při řešeni některých problémů mechanizované zemědělské výroby. (Use of Language SIMULA 67 for solution of some problems of mechanized agricultural production - in Czech). In: Simulace systémů '78, Dům techniky ČSVTS, Ostrava 1978, pp. 212-217.
Partner of
EuDML logo