Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Rabin M. O.: Real-time computation. Israel J. of Math. 1 (1963), 203-211. MR 0163849 | Zbl 0156.25603
[2] Rabin M. O., Scott D.: Finite automata and theiг decision problems. IBM J. Research and Development, 3 (1959), 114-125. MR 0103795
[3] Bečvář J.: Real-Time and Complexity Problems in Automata Theory. Kybernetika I (1965), 475-498.
[4] Strnad P.: O representovatelnosti jisté množiny slov automatem v reálném čase. [to be published in Sborník prací VŠST (Liberec)].
[5] Hanák J.: Real-time Turing machines with many-dimensional tapes. (to be published).
Partner of
EuDML logo