Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Netto E.: Lehrbuch der Combinatorik. Berlin, 1901, 1927.
[2] Borůvka O.: Základy theorie grupoidů a grup. Praha, 1959.
[3] Karpe R.: O rozkladoch množiny na k nepárnych množín. mat-fyz. časopis SAV, Bratislava.. 1966.
Partner of
EuDML logo