Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Mařík J., Ráb M.: Asymptotische Eigenschaften von Lösungen der Differentialgleichung y" = Ay im nichtoscillatorischen Fall. Czech. Math. J., T. 10 (85) (1960), 501-522. MR 0138842
[2] Ráb M.: Asymptotische Eigenschaften der Lösungen der Differentialgleichung y" + Ay = 0. Czech. Math. J., T. 8 (83), (1959);
[3] Hustý Z.: Die Iteration homogener linearer Differentialgleichungen. Publ. Fac. Sci. Univ. J. E. Purkyně, Brno, No. 449, 1964. MR 0196166
[4] Suchomel J.: Reducibilita lineárních homogenních diferenciálních rovnic. Kandidátská disertační práce, UJEP Brno, 1969.
[5] Res I.: Asymptotické vlastnosti řešení diferenciální rovnice ${A_{n-1}^{-1} (x) \ldots [A_1^{-1} (x) y'] \ldots}' = A_n (x) y$. im Druck.
Partner of
EuDML logo