Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] L. GRANÁT: Metrické vlastnosti nerozvinutelných monosystémů $V_{n+1}$ v eukleidovském prostoru $E_{2n+1}$. Čas. pěst. mat. 99 (1966), 412-422. MR 0208473
[2] M. JŮZA: Ligne de striction sur une généralisation à plusieurs dimensions ďune surface réglés. Чex. мат. журнал 12 (87) (1962), 243-250. MR 0142063
[3] A. JŮZOVÁ: Eukleidovské invarianty monosystémů. Čas. pěst. mat. 88 (1963), 1-13. MR 0182919
[4] Č. VITNER: O úhlech lineárních podprostorů v $E_n$. Čas. pěst. mat. 87 (1962), 415-422. MR 0180558
Partner of
EuDML logo