Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] W. BLASCHKE: Vorlesungen über Differentialgeometrie III. Berlin 1929.
[2] S. P. FINIKOV: Teorija kongruencij. Moskva - Leningrad 1950. MR 0040753
[3] V. HLAVATÝ: Zur Lie'schen Kugelgeometrie: I. Kanalflächen. Věstník Král. české společnosti nauk, Praha 1941.
[4] V. HLAVATÝ: K Liově kulové geometrii: II. Kongruence (Elementární vlastnosti). Rozpravy II.tř. České akademie, roč. LI, č. 33.
[5] V. HLAVATÝ: Diferenciální přímková geometrie, I, II. Rozpravy II. tř. České akademie, roč. L, č. 27.
[6] V. HLAVATÝ: Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet. JČMF Praha 1937.
[7] V. F. KAGAN: Osnovy teorii pověrchnostěj v tenzornom izloženii, I, II. Moskva - Leningrad 1947, 1948.
[8] V. I. ŠULIKOVSKIJ: Klassičeskaja differencialnaja geometrija v tenzornom izloženii. Moskva 1963.
[9] Z. VANČURA: Les congruences de Lie-sphères (L-sphères). Spisy přírod. fakulty Karlovy university, Praha 1950.
[10] Z. VANČURA: Pláště kongruence koulí. Časopis pro pěstování matematiky 80 (1955). MR 0085563
[11] Z. VANČURA: Kulové kongruence a jejich pláště. Adjungované přímkové kongruence a jejich pláště. Rozpravy Československé akademie věd 78, Praha 1968. MR 0286009
Partner of
EuDML logo