Previous |  Up |  Next

Article

Title: Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen Euklidischen Raum. II. (German)
Title: Differential geometry of 2-dimensional spherical and ruled manifolds. II. (English)
Author: Vančura, Zdeněk
Language: German
Journal: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae
ISSN: 0010-2628 (print)
ISSN: 1213-7243 (online)
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1975
Pages: 435-457
.
Category: math
.
MSC: 53A25
MSC: 53A40
idZBL: Zbl 0308.53007
idMR: MR0385735
.
Date available: 2008-06-05T20:48:30Z
Last updated: 2012-04-27
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/105638
.
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/105620
.
Reference: [1] W. BLASCHKE: Vorlesungen über Differentialgeometrie III.Berlin 1929.
Reference: [2] S. P. FINIKOV: Těorija kongruencij.Moskva - Leningrad 1950. MR 0040753
Reference: [3] V. HLAVATÝ: Zur Lie'schen Kugelgeometrie: I. Kanalflächen.Věstník Král. české společnosti nauk, Praha 1941.
Reference: [4] V. HLAVATÝ: K Liově kulové geometrii: II. Kongruence (Elementární vlastnosti).Rozpravy II. tř. České akademie, rod. LIf 6. 33.
Reference: [5] V. HLAVATÝ: Diferenciální přímková geometrie I, II.Rozpravy II.tř. Čes. akademie, roč. L, č. 27.
Reference: [6] V. HLAVATÝ: Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet.JČMF Praha 1937.
Reference: [7] V. F. KAGAN: Osnovy teorii pověrchnostěj v tenzornom izloženii I, II.Moskva - Leningrad 1947, 1948.
Reference: [8] V. I. ŠULIKOVSKIJ: Klassičeskarja differencialnaja geometrija v tenzornom izloženii.Moskva 1963.
Reference: [9] Z. VANČURA: Les congruences de Lie-sphères (L-sphères).Spisy přírod. fakulty Karlovy university, Praha 1950.
Reference: [10] Z. VANČURA: Pláště kongruence koulí.Časopis pro pěstování matematiky 80 (1955). MR 0085563
Reference: [11] Z. VANČURA: Kulové kongruence a jejich pláště. Adjungované přímkové kongruence a jejich pláště.Rozpravy Československé akademie věd, 73, Praha, 1968.
.

Files

Files Size Format View
CommentatMathUnivCarol_016-1975-3_3.pdf 1.853Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo