Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Maria Hasse, Lothar Michler: Theorie der Kategorien. Berlin 1966. MR 0213411
[2] Miroslav Novotný: Les systèmes à deux compositions avec une loi distributive. Spisy vydávané přírodověleckou fakultou Masarykovy university, Řada A4, č. 321, roč. 1950/5, pp. 49-68. MR 0046344
[3] Günther Hotz: Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit formaler Sprachen. EIK 2 (1966), Heft 4, pp. 235-246 MR 0210522
[4] A. I. Maľcev: Algebraičeskije sistěmy. Moskva 1970.
Partner of
EuDML logo