Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Баpтушeк M.: O нулях кoлeблющuxcя peшeнuй ypaвнeнuя $(p(t)x')' + f(t, x, x') = 0$. Дифф. уpав., XII, Н. 4, 621-625.
[2] Bаrtušek M.: On Zeros of Solutions of the Differentìal equation $(p(t)y')' +f(t,y,y') = 0$. Arch. Mаth. XI, 1975, 187-192. MR 0409975
[3] Foltуńskа I.: O pewnych wlastnościach rozwiazań oscylujacych równania rózniczkowego nieliniowego drugiego rzedu. Fаsc. Mаth., 1969, No 4, 57-64.
[4] Eндoвицкий И. И.: Heкomopыe ycлoвuя нeycmoйчuвocmu peшeний ypaвнeнuя $u'' + p(x)u = 0$. Изв. BУЗOB, Mат., 140, M 1, 1974, 47-51.
[5] Катpанoв A. Г.: K вonpocy oб acuмnmomuчecкoм noвeдeнuu кoлeблющuxcя peшeнuй нeлuнeйнoгo дuффepeнцuaлънoгo ypaвнeнuя вmopoгo nopядкa. Дифф. уpав., 8, Н. 5, 1972, 785-789.
[6] Cанcoнe Дж.: Oбыкнoвeнныe дuффepeщuaльныe ypaвнeнuя II. Mocква 1954.
[7] Bаpex H. B., Шeвeлo B. H.: O нyляx peшeнuй нeлuнeйныx нeaвmoнoмныx oбыкнoвeнныx дuффepeнцuaльныx ypaвнeнuй вmopoгo nopядкa. B cт. „Иccлeд. пo coвp. пpoблeмам cуммиpoвания и пpиближeния функций и иx пpилoжeниям". Днeпpoпeтpoвcк, 1967, Ms 1, 33-41.
Partner of
EuDML logo