Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] W. Baгtol: Programy dynamiczne obliczeń. (Dynamic programs of computations). Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa, 1974.
[2] O. Boгůvka: Základy teorie matic. (Fundamentals of matrix theory). Academia, Praha, 1971.
[3] J. Chvalina: Set transformations with centralizers formed by closed deformations of quasidiscrete topological spaces. Proc. of the Fourth Topological Symposium 1976, Part B, Soc. Czech. Math. Phys., Prague 1977, 83-89. MR 0500872
[4] J. Chvalina: Autonomous automata and closures with the same endomorphism monoids. Aгchivum Math. Brno 12 (1976), 213-224. MR 0435267 | Zbl 0437.68030
[5] J. Chvalina: Characterizations of certain monounary algebras I, II. Archivum Math. Brno 14 (1978), 85-98, 145-154. MR 0512748
[6] J. Chvalina: On connected unars with regular endomorphism monoids. Archivum Math. Brno 16 (1980), 7-14. MR 0594663 | Zbl 0463.08003
[7] J. Chvalina: Note on compatible binary relations on algebras. Aгchivum Math. Brno 17 (1981), 185-190. MR 0672658 | Zbl 0475.08003
[8] J. Chvalina: Characterization of certain general and reproductive solutions of arbitrary equations. Matematički vesnik 39 (1987), 5-12. MR 0917216
[9] J. Chvalina: Realization of N-actions by quasiordered sets and their order-topologies. Math. Inst. A der Uni Stuttgart, Nov. 1988.
[10] J. Chvalina: Orbit endomorphisms of set transformations and closed deformations of Alexandrov spaces. Manuscript 1988.
[11] J. Chvalina K. Matoušková: Corregularity of endomorphism monoids of unars. Aгchivum Math., Brno 20 (1984), 43-48. MR 0785046
[12] J. Chvalina K. Matoušková: O jedné vlastnosti nejjednodušší kvadratické funkce I, II. (On a property of the simplest quadratic function). Sborník prací pedagogické fakulty UJEP Bгno, XI (1989), XII (1990), to appear.
[13] V. Dvořák J. Gerbrich J. Novotný: Homomorphisms of automata I. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun. 12 (1982), 115-128. MR 0684033
[14] M. Gavalec D. Jakubíková: O širine kategorii unarnych algebr. (On breadth of the category of mono-unary algebras). Mathematica Slovaca 28 (1978), 263-276. MR 0534994
[15] J. Gerbrich J. Novotný: Homomorphisms of automata II. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Puгk. Brun. 12 (1982), 129-136. MR 0684034
[16] J. Gerbrich J. Novotný: Konstrukce homomorfismů sekvenčních strojů. (Construction of homomorphisms of sequential machines). Sborník Vojenské akademie A. Zápotockého. Řada B (1984), 21-26.
[17] P. Goralčík Z. Hedгlín J. Sichler: Realization of transformation semigroups by algebras. Mimeographed. Pгaha 1966.
[18] D. Jakubíková: Systems of unary algebras with common endomorphisms I, II. Czech. Math. J. 29 (104) (1979), 406-420, 421-429. MR 0536068
[19] D. Jakubíková-Studenovská: On weakly rigid monounary algebras. Mathematica Slovaca 30 (1980), 197-206. MR 0587246
[20] D. Jakubiková-Studenovská: Partial monounary algebras with common congruence relations. Czech. Math. J. 32 (107) (1982), 307-326. MR 0654063
[21] D. Jakubíková-Studenovská: On congruence relations of monounary algebras I, II. Czech. Math. J. 32 (107) (1982), 437-459, 33 (108) (1983), 448-466. MR 0669786
[22] D. Jakubíková-Studenovská: Endomorphisms and connected components of partial monounary algebras. Czech. Math. J. 35 (110) (1985), 467-490. MR 0803041
[23] D. Jakubíková-Studenovská: Endomorphisms of partial monounary algebras. Czech. Math. J. 36 (111) (1986), 376-392. MR 0847767
[24] D. Jakubíková-Studenovská: On completions of partial monounary algebras. Czech. Math. J. 38 (113) (1988), 256-268. MR 0946294
[25] D. Jakubíková-Studenovská: Convex subsets of partial monounary algebras. Czech. Math. J. 38 (113) (1988), 655-672. MR 0962909
[26] O. Kopeček: Homomorphisms of partial unary algebras. Czech. Math. J. 26 (101) (1976), 108-127. MR 0392759
[27] O. Kopeček: Construction of all machine homomorphisms. Bull. Acad. Polonaise Sci. Math. 24 (1976), 655-658. MR 0431792
[28] O. Kopeček: The category of connected partial unary algebras. Czech. Math. J. 27 (102) (1977), 415-423. MR 0453612
[29] O. Kopeček: Existence of monomorphisms of partial unary algebras. Czech. Math. J. 28 (103) (1978), 462-473. MR 0485638
[30] O. Kopeček: Homomorphisms of machines I, II. Archivum Math. Brno 14 (1978), 45-50, 99-108. MR 0512743
[31] O. Kopeček: Representation of ordered classes by classes of connected unary algebras. Archivum Math. Brno 14 (1978), 201-206. MR 0512762
[32] O. Kopeček: The categories of connected partial and complete unary algebras. Bull. Acad. Polonaise Sci. Math. 27 (1979), 337-344. MR 0557398
[33 ] O. Kopeček: A note on some cardinal functions on unary algebras. Contributions to General algebra 2. Proc. of the Klagenfurt Conference, June 10-13, 1982, Wien-Stuttgart, 1982. MR 0721661
[34] O. Kopeček: $| End \mathfrak U| = | Con \mathfrak U | = | Sub \mathfrak U | = 2^{l\mathfrak U l}$ for any uncountable 1-unary algebra $\mathfrak U$. Algebra Universalis 16 (1983), 312-317. MR 0695050
[35] O. Kopeček M. Novotný: On some invariants of unary algebras. Czech. Math. J. 24 (99) (1974), 219-246. MR 0347703
[36] A. I. Maľcev: Osnovy linejnoj algebry. (Fundamentals of linear algebra). Nauka, Moskva, 1975.
[37] J. Mervartová: On some properties of genomorphisms of c-algebras. Archivum Math. Brno 19 (1983), 99-108. MR 0724302
[38] E. Nelson: Homomorphisms of mono-unary algebras. Pac. J. Math. 99 (1982), 427-429. MR 0658072 | Zbl 0451.08005
[39] J. Novotný: The category a Pawlak machines. Czech, Math. J. 32 (107) (1982), 640-647. MR 0682140
[40] J. Novotný: Cardinal arithmetic of a certain class of monounary algebras. Čas. pěst. mat. 111 (1986), 384-393. MR 0871714
[41] J. Novotný: Kategorie parciálních unárních algeber. (Category of partial unary algebras). Sborník Vojenské akademie A. Zápotockého. řada B (1987), 5-14.
[42] J. Novotný: Morphisms of a certain class of monounary algebras. Mathematica Slovaca 38 (1988), 235-242. MR 0977901
[43] J. Novotný: Automorfismy cyklických monounárních algeber. (Automorphisms of cyclic mono-unary algebras). Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně (to appear).
[44] J. Novotný: On characterization of a certain class of monounary algebras. Mathematica Slovaca (to appear). MR 1094767
[45] M. Novotný: O jednom problému z teorie zobrazení. (Sur un problème de la théorie des applications). Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk, No. 344 (1953), 53-64. MR 0061149
[46] M. Novotný: Über Abbildungen von Mengen. Pac. J. Math. 13 (1963), 1359-1369. MR 0157143
[47] M. Novotný: On some problems concerning Pawlak's machines. Lecture Notes in Computer Science 32, Math. Foundations of Computer Science 1975, 4th Symposium, Mariánské Lázně, Sept. 1 - 5, 1975. Ed. J. Bečvář, 88-100. Zbl 0322.68031
[48] M. Novotný: On mappings of machines. Lecture Notes in Computer Science 45, Mathematical Foundations of Computer Science, 5th Symposium, Gdaňsk, Sept. 6-10, 1976. Ed. A. Mazurkiewicz, 105-114.
[49] M. Novotný: Zaměnitelnost endomorfismů lineárních prostorů. (Commutativity of endomorphisms of linear spaces). Čas. pěst. mat. 107 (1982), 124-138. MR 0659743
[50] M. Novotný: Characterization of the category of connected machines. Foundations Control Engineering 7 (1982), 169-179. MR 0718386
[51] Z. Pawlak: Maszyny programowane. (Programmed machines). Algorytmy 10 (1969), 7-22. MR 0255104
[52] L. Polák: Weak automorphisms of 1-unary algebras. In: Universal Algebra and Applications. Banach Center Publications, Vol. 9,. PWN - Polish Scientific Publishers, Warsaw 1982, 273-275. MR 0738820
[53] S. Prešić: Sur l'équation fonctionelle f(x) =f[g(x)]. Publ. Fac. Electrotechnique Univ. Belgrade. Ser. Math. et Phys. 64 (1961), 29-31. MR 0142939
[54] O. Reimer: Commutativity of endomorphism monoids of monounary algebras. Manuscript, Brno 1973.
[55] M. W. Weaver: On the commutativity of a correspondence and a permutation. Pac. J. Math. 10 (1960), 105-111. MR 0115923 | Zbl 0094.03203
[56] E. Weyr: O theorii forem bilineárných. (On the theory of bilinear forms). Praha, 1889.
Partner of
EuDML logo