Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] V. D. Belousov: Osnovi teorii kvazigrupp i lup. Nauka, Moskva, 1967. MR 0218483
[2] J. Lettrich J. Perenčaj: Algebraické štúdium štruktúry rovnostranných trojuholníkov. Práce a Štúdie Vys. školy dopravn. v Žiline 1 (1974), 113-120. MR 0394407
[3] V. V. Vagner: Teorija obobščennih grud i obobščennih grupp. Mat. Sbornik 32 (74) (1953), 545-632. MR 0059267
[4] V. Volenec: Geometry of medial quasigroups. Rad Jugosl. Akad. Znan. Umjetn. 421 (1986), 79-91. MR 0857271 | Zbl 0599.20112
Partner of
EuDML logo