Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. Artin: Geometric Algebra. London, 1957. MR 0082463 | Zbl 0077.02101
[2] L. Beran: Diplomová práce, 1961 (unpublished).
[3] Vl. Dlab, Vl. Kořínek: The Frattini subgroup of a direct product of groups. Czechoslovak Math. J. 10, 1960, 350-357. MR 0122885
[4] A. G. Kurosch: Gruppentheorie. Berlin, 1953. Zbl 0053.01001
Partner of
EuDML logo