Previous |  Up |  Next

Article

Title: Druhá poznámka k článku akademika Bohumila Bydžovského „Inflexní body některých rovinných kvartik‟ (Czech)
Title: A second note on the article of Bohumil Bydžovský: “Inflection points of certain planar quartics” (English)
Author: Klucký, Dalibor
Author: Krys, Jaromír
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 92
Issue: 2
Year: 1967
Pages: 212-214
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 50-10
idZBL: Zbl 0159.50801
idMR: MR0222748
DOI: 10.21136/CPM.1967.108138
.
Date available: 2009-09-23T07:52:40Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108138
.
Reference: [1] B. Bydžovský: Inflexní body některých rovinných kvartik.Časopis pro pěstování matematiky, roč. 88 (1963), str. 224-235. MR 0151895
Reference: [2] J. Metelka: Poznámka k článku akademika Bohumila Bydžovského „Inflexní body některých rovinných kvartik".Časopis pro pěstování matematiky, roč. 90 (1965), str. 455-457. MR 0187136
Reference: [3] B. Bydžovský: Úvod do algebraické geometrie.JČMF Praha 1948, str. 373-385.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_092-1967-2_8.pdf 587.3Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo