Previous |  Up |  Next

Article

Title: Zobecnění pojmu prostoru s konexí (Czech)
Title: A generalization of the notion of the space with a connection [Lecture] (English)
Author: Švec, Alois
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 83
Issue: 1
Year: 1958
Pages: 104
.
Category: math
.
DOI: 10.21136/CPM.1958.108196
Note: Referát Aloise Švece, přednesený v matematické obci pražské dne 30. září 1957 (Czech)
.
Date available: 2009-09-23T06:56:38Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108196
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_083-1958-1_17.pdf 279.3Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo