Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bečvář J.: O monotónních spojitých funkcích, jejichž graf má maximální délku. Čas. pro pěst. matematiky, roč. 8I (1956), 172-180. MR 0086847
[2] Natanson I. P.: Teopия функций действительной переменной. Гос. изд. т. т. лит., Москва 1957
Partner of
EuDML logo